Kautokeino IL inviterer med dette til årsmøte med følgende saker:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmeldinger2022
  4. Regnskap 2022
  5. Innsendte saker
  6. Trenings- /aktivitetsavgifter og kontingenter for 2024
  7. Budsjett 2023
  8. Valg
  9. Avslutning

Møtet kan også følges digitalt med denne linken (Microsoft Teams): KLIKK HER

Nedenfor kan du laste ned dokument for årsmøte. Den er på ca 8MB. Det vil ikke bli delt ut papirer på årsmøte!