Her er trekningsliste for Romjulsbasar 2022. Vi vil samtidig takke alle sponsorer, frivillige og besøkende som har støttet oss og gjort det mulig for oss med et slikt arrangement.

TREKNINGSLISTE