UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEIDRETT NORGES IDRETTSFORBUND

Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utviklingsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:

OPP TIL 6 ÅR: Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

7–9 ÅR Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring..

10–12 ÅR: Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter.

Kautokeino IL ønsker å starte opp et tilbud om barneidrett denne høsten. Dette har sitt utspring i Norges Idrettsforbunds plan for utvikling (se blå faktaboks) og støttes opp av internasjonal og nasjonal forskning. Allsidig og variert bevegelse og aktivitet gjør at barna holder på lengre innen idretten, og de får en bredere plattform å stå på for fysisk aktivitet resten av livet. De få som blir toppidrettsutøvere har også glede av en slik tilnærming til idretten i barneåra.

Barneidrettstilbudet vil i utgangspunktet gå parallelt med andre idrettstilbud i klubben. Samtidig er tanken at man ikke tilbyr treninger til denne aldersgruppen i idretter som er utenfor sesong. F.eks. ski på vår, sommer og fotball på sein høst og vinter.

I første omgang blir det organisert på følgende måte (rød faktaboks). Det vil garantert bli justeringer på opplegget ettersom vi får tilbakemeldinger fra trenere, barn og foreldre.

Alle treningene er foreløpig inne i Bakteharji Idrettshall, men her kan det komme endringer. Følg med på klubben og gruppenes Facebook sider for oppdatert plan.

Dette blir kjempemoro, og vi gleder oss til å møte mange aktive barn!

Ukeplan barneidrett

Mandag 17-18: 10-11 år f. 2012-2013

Tirsdag 17-18: 8-9 år f. 2014-2015

Onsdag 17-18: 4-5 og 6-7 år f.2016-2019

Torsdag 17-18: 10-11 år f.2012-2013

Fredag 17-18: 8-9 år f. 2014-2015