Kautokeino Idrettslag ble stiftet 3. april 1938. I begynnelsen var det langrenn som var "hovedsporten". Etter hvert som årene har gått har det kommet og gått forskjellige undergrupper.

Våre grupper i dag

Aldersbestemt Fotball

Dette er vår største gruppe som engasjerer mange spillere fra 5 - 17 år. Vi har med flere lag i serien hvert år og mer eller mindre alle lag deltar i minst 1 større turnering hvert år. For mere informasjon, besøk siden til Aldersbestemt Fotball.

Håndball

Håndball er en relativ ung gruppe i KIL. De stiller som regel 1 eller 2 lag i serien. De deltar også gjerne på et par større turneringer i året. For mere informasjon, besøk siden til Håndball.

Innebandy

Innebandy er heller ingen gammel gruppe i KIL. De har en barnegruppe og voksengruppe som møtes par ganger i uken. For mere informasjon, besøk siden til Innebandy

Senior Fotball

Senior Fotball er en av de eldste gruppene i KIL og har hatt noen storhetstider med bl.a. spill i allnorsk 2. divisjon. For mere informasjon, besøk siden til Senior Fotball.

Ski

Ski er den eldste gruppa i KIL og har eksistert siden KIL ble stiftet i 1938. Tideligere var det gjerne et par busslaster med skiløpere som dro på konkurranser. Det er ikke så mange som reiser rundt i dag, men vi har mange unge lovende skiløpere. For mere informasjon, besøk siden til Ski.

Turn

Turn er den yngste gruppa i KIL (stiftet 2017) og ble en stor suksess ved oppstart og det er fremdeles en populær gruppe. Der er både gutter og jenter helt ned i 5 års alder som deltar. For mere informasjon, besøk siden til Turn.

Hovedstyret

Hovedstyret styrer den daglige driften i KIL. Styret består av tilsammen 10 personer; 3 faste medlemmer og vara samt ledere i de forskjellige undergruppene. Se hvem som sitter i hovedstyret.

Medlemskap

Medlemskap er viktig og fungerer samtidig som en garanti for at man er forsikret gjennom klubben i de forskjellige aktivitetene. I noen idretter kreves det også at man har en egen lisens. Dette kan du lese mere om på de forskjellige gruppenes sider.
Les mer om medlemskap i klubben.