Politiattest for idrettslag (oppdatert 16.01.2018) (Fremgangsmåte oppdatert 21.09.2022)

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklings hemming, skal avkreves politiattest.

Fra 1. juli 2014 er det gjort endringer i rutinene for innhenting av politiattest. Dette skal nå søkes elektronisk og kan gjøres av alle som er 18 år eller eldre. Er du 15-17 år må du ha samtykke fra foreldre/foresatte.

Varigheten for en politiattest er uendelig eller helt til:

 • du endrer arbeidsoppgave/rolle i klubben (f.eks begynne å trene annet lag i klubben)
 • det blir begjært en ny vandelskontroll (politiattest)

Vi gjør også oppmerksom på at denne attesten er spesifikk for idrettslag. Eventuelle andre attester gjelder ikke.

Du kan lese mer om ordningen her.

 

Usikker på om du har søkt tidligere?

Klikk deg inn på politiets sider HER og klikk på "Søk politiattest eller sjekk status"

 

Fremgangsmåte

Før du elektronisk søker om politiattest må du ha bekreftelse fra Kautokeino IL at du behøver denne attesten. Denne vil du få av den ansvarlige for politiattester i Kautokeino IL.
For å kunne søke elektronisk må du kunne bekrefte din identitet på en av følgende metoder:

Trinn for trinn

For å få en bekreftelse fra Kautokeino IL om at du behøver politiattest, så må du sende en e-post til attest@kautokeinoil.no med følgende informasjon

 • Ditt fulle navn
 • Din e-post adresse
 • Fødsels- og personnummer (Denne bør primært sendes på SMS til den ansvarlige for politiattest. Nummeret finner du nederst på denne siden)
 • Rollen du skal ha i klubben (oppmann, trener, hjelpetrener, foreldrekontakt eller annen funksjon)
 • For hvilke(t) lag/gruppe

Det vil da bli laget en bekreftelse på din rolle i klubben. Denne vil du få tilbake på e-post.

Du må nå vente med neste trinn til du får attesten.

Etter å ha mottatt attest

Utfør trinnene nedenfor ETTER at du har fått bekreftelsen fra Kautokeino IL.

 1. Gå til Elektronisk søknad om politiattest (åpnes i nytt vindu)
 2. Her klikker du på Logg inn og deretter hvilken type elektronisk ID du vil bruke
 3. Du kommer nå til siden "Status på dine søknader". Hvis du ikke allerede har en attest for Kautokeino IL, så klikker du på "Søk om en annen attest"
 4. Du er nå inne på siden "Søknad om politiattest. Navn og adresse er forhåndsutfylt. Det du må fylle ut er e-post og telefonnummer.
  Under «Formål med attesten» velger du først i kategori «Frivillige organisasjoner». Under formål velges «Frivillige organisasjoner»
 5. Nå skal du legge ved bekreftelsen fra Kautokeino IL. Denne må du på forhånd ha lagret på din pc.
  Klikk på «Velg fil…» Bla deg frem til der du har lagret bekreftelsen og dobbelklikk på den. Nå vil du se at fil navnet på dokumentet er dukket opp.
 6. Klikk på knappen «Send søknad». Du er ferdig!
 7. Når du om noen dager mottar politiattesten i posten eller i din digitale postkasse, så skal denne fremvises den ansvarlige for politiattester i Kautokeino IL. MERK: Du skal ikke gi fra deg politiattesten.

Velkommen som bidragsyter for Kautokeino IL.

 

Ansvarlig for politiattest i Kautokeino IL: Frank Robert Turi, 905 73 925